Penyelidik UTM dimana diketuai oleh Dr. Noraini Ibrahim bersama dengan Dr. Shahliza Abd. Halim & Dr. Masitah Ghazali kerana projek Integrating Collaborative Case Study in Project-Oriented Problem-Based Learning Approach for Software Engineering Courses telah  dianugerahkan sebagai projek terbaik semasa 4th International Innovative Practices in Higher Education Expo (I-PHEX) 2017 berlangsung di Berjaya Times Square, Kuala Lumpur. Tahniah diucapkan & semoga kejayaan ini menjadi inspirasi kepada para penyelidik & pelajar-pelajar Fakulti Komputeran.